1. Op welke wijze wordt er aan de basisvakken (taal, lezen, rekenen,) gewerkt?


2. Op welke wijze wordt er aan de wereld oriënterende en creatieve vakken gewerkt?
3. Hoe worden ruimten gebruikt?


4. Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?


5. Welke omschrijving treft uw school het beste als het gaat om inzet van functionarissen, het onderscheiden van rollen, en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid?